Visie

Ontstaan

Het concept van de energiemakelaar als bemiddelaar tussen industriële restwarmte of reststromen (materialen, CO2...) en potentiële afnemers ontstond in Nederland. Het Interregproject DOEN (2018-2021) werkte de methodiek verder uit met als projectpartners Vlaamse en Nederlandse provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en adviesbureaus. 

Missie​

Het Platform Energiemakelaar is de community die samen gaat strijden voor de transitie naar circulariteit (energie, materialen, water) door de actieve ondersteuning van de energiemakelaar via de ontwikkeling van cases en kennis- en methodiekdeling. ​

Ze streeft naar erkenning en versterking van de energiemakelaar door lobby bij de betrokken stakeholders.​

​De energiemakelaar initieert de uitwisseling van onbenutte reststromen door partijen (bedrijven, overheden, gebouwenbeheerders,…) te verbinden en hen te begeleiden in de uitwerking van een economisch, ecologische en maatschappelijk verantwoord business model.

Onze waarden​

  • ​Versterkend samenwerken in vertrouwen en respect​
  • Professionaliteit​
  • Neutraliteit