Wat doet de Energiemakelaar?

De opdracht van de energiemakelaar

De energiemakelaar initieert de uitwisseling van onbenutte reststromen (warmte, water, materialen) door partijen (bedrijven, overheden, gebouwenbeheerders,…) te verbinden en hen te begeleiden in de uitwerking van een economisch, ecologische en maatschappelijk verantwoord business model. We noemen hem ook wel de reststroommakelaar.

Methodiek

Binnen het Interreg Project DOEN werd een methodiek uitgewerkt als leidraad voor de projectaanpak van de energiemakelaar.

KLIK OP DE TABEL